transport råstoffer enterpriser jordflytning
 

Kristian Rytter A/S udfører stordimensionsboringer i diametre fra 200-1600 mm herunder:
 
Punktfundamenter
Faskiner
Grundvandssænkning
Grædebrønde/drænbrønde
Opboring af forurenet jord

Permapæle


Opgaverne løses med moderne og effektivt udstyr som tilpasses den pågældende opgave således opgaven løses så effektivt som muligt. Til højre kan du finde data på et udsnit af de køretøjer vi p.t. råder over til løsning af opgaverne. Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte os for nærmere information.